logo mobil

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Covid-19

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

HOTELL TORPA PENSIONATS FÖRHÅLLNINGSSÄTT TILL COVID-19
Vi som arbetar i servicebranschen är vana vid att följa föreskrifter och
regler för att säkerställa god hygien och våra gästers säkerhet.
Med anledning av den generella risken för smitta av Covid-19 har vi
fördjupat våra instruktioner till samtliga medarbetare i organisationen.
Vi vidtar bland annat följande åtgärder i Torpas verksamheter:
* Vi minimerar risken för direkt kontaktsmitta genom att hålla god handhygien,
undvika handhälsning och att röra vid ansiktet
* Samtliga medarbetare har instruerats att stanna hemma vid minsta tecken på ohälsa
* Handsprit hålls tillgänglig vid samtliga kortterminaler, receptioner, i matsalar och konferenslokaler
* All bufféservering tas bort. Frukost, lunch och middag serveras på tallrik.
Eftermiddagens bakverk portionsförpackas i påsar.
* Vatten serveras enbart på flaska
Torpas verksamheter följer vidare Visitas och Folkhälsomyndighetens rekommendationer
kring hantering av risk för smittspridning.
Alla medarbetare hålls löpande uppdaterade om utvecklingen.
Ring oss gärna om du har funderingar kring din vistelse, eller vill ha råd om bokning.
Vi tillämpar ordinarie avbokningsregler.
För den som är orolig och har allmänna frågor finns en upplysningslinje att ringa på telefon 113 13.